Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook

Y print mân yn eich llethu?

Mae popeth byddwch angen ei wybod am ddefnyddio’r BBC ar gael mewn un man.

Rydyn ni wedi crynhoi’r wybodaeth bwysicaf am eich cyfrif, preifatrwydd, cwcis a thelerau defnyddio, er mwyn i chi allu dod o hyd i beth bynnag rydych ei angen yn sydyn (heb fynd ar goll yn y manion).

Landing page v1 01