Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook

Sut mae’r BBC yn cael ei wneud yn bersonol i mi?

Diweddarwyd y dudalen: 9 Rhagfyr 2021

Ar dudalen Hafan y BBC

I addasu tudalen Hafan y BBC ar eich cyfer chi, mae'n rhaid i chi fewngofnodi. Yna gallwch ychwanegu pynciau sydd o ddiddordeb i chi a gosod eich lleoliad ar gyfer tywydd a newyddion lleol.

Byddwn hefyd yn argymell rhaglenni teledu y byddwch, yn ein barn ni, yn eu mwynhau, ac weithiau yn dangos straeon wedi eu seilio ar y mathau o bethau rydych chi yn eu darllen, eu gwylio neu wrando arnyn nhw.

Ar BBC iPlayer

Pan fyddwch wedi mewngofnodi, byddwn yn argymell rhaglenni rydyn ni’n meddwl y byddwch yn eu mwynhau, ar sail beth rydych eisoes wedi’i wylio. Chwiliwch am raglen sydd yn yr “Argymhellion i chi”.

Byddwn hefyd yn cofio faint rydych wedi’i wylio o raglen. Felly gallwch barhau o ble roeddech chi wedi cyrraedd, hyd yn oed ar ddyfais arall.

Ar BBC Sounds

Gallwch ddarganfod synau newydd gyda'n hargymellion ar-alw sydd wedi eu dewis yn arbennig ar eich cyfer chi.

Bydd gennych chi hefyd fynediad un tap i benodau newydd o bodlediadau a rhaglenni radio'r BBC, a gallwch hefyd arbed penodau neu glipiau er mwyn gwrando arnyn nhw nes ymlaen.

Ar BBC Sport

Mae My Sport yn ffordd hawdd o gael y wybodaeth a’r sgoriau diweddaraf ar gyfer y chwaraeon a’r timau rydych yn eu hoffi.

Dewiswch o blith dros 300 o destunau chwaraeon i greu eich tudalen My Sport eich hun. A mewngofnodwch i gael mynediad iddi ar eich holl ddyfeisiau.

Hefyd, gallwch ddewis derbyn hysbysiadau am Bêl-droed, Formula 1, Criced, Rygbi'r Undeb, Rygbi’r Gynghrair a'r Newyddion Chwaraeon diweddaraf.

Ar BBC News

Weithiau byddwn ni'n argymell erthyglau wedi eu seilio ar beth rydych chi wedi ei ddarllen o'r blaen, a beth mae pobl â chwaeth debyg yn ei ddarllen.

Dydyn ni byth yn cuddio straeon oddi wrthoch chi, a gallwch weld y prif straeon unrhyw bryd.

Yn eich cyfrif

Gallwch weld sut ydych chi wedi ymwneud â'r BBC - fel y rhaglenni rydych chi wedi ei wylio ar iPlayer neu bodlediadau rydych chi wedi gwrando arnyn nhw yn Sounds - yn hafan eich cyfrif BBC.

Ar BBC Children’s

Gall plant ychwanegu eu hoff sioeau a thestunau. Wedyn, byddant yn ymddangos ar frig tudalennau CBBC a CBeebies, gan ei gwneud yn haws dod o hyd iddyn nhw.

Ar ap BBC Bitesize

Gallwch ychwanegu'r pynciau rydych yn eu hastudio a’ch lleoliad i greu eich profiad dysgu personol eich hun.

Cadwch eich llygaid ar agor

Rydym bob amser yn ychwanegu ffyrdd newydd o wneud y BBC yn bersonol i chi. Felly cadwch olwg allan amdanyn nhw ar draws y BBC.

Newid iaith: EnglishGàidhlig