Як BBC зміцнює прозорість і довіру до новин в інтернеті

Аудиторія BBC у Великій Британії та всьому світі визнає Британську телерадіомовну корпорацію постачальником новин, якому можна довіряти. Наш вебсайт, як і наші теле- та радіослужби, прагнуть до точної, неупередженої, незалежної та справедливої журналістики.

Наші редакційні цінності твердять: "Довіра аудиторії - основа нашої роботи. Ми незалежні, неупереджені та чесні. Ми прагнемо досягти найвищих стандартів точності й неупередженості, а також уникаємо свідомого або істотного введення в оману нашої аудиторії.

"Наше прагнення до неупередженості лежить в основі цих довірчих відносин. У всіх наших матеріалах ми висвітлюємо кожне питання нейтрально, враховуючи різні погляди. Ми розглядаємо всі факти справедливо і відкрито".

Ми усвідомлюємо, що поняття чесної інтернет-журналістики, яка заслуговує на довіру, нерідко отримує хибні тлумачення. Ми також знаємо, що аудиторія прагне дізнатися більше про те, як BBC створює свій контент.

Саме тому BBC News докладає ще більших зусиль, щоби пояснити, яку інформацію ви читаєте або переглядаєте на нашому сайті, хто та що є джерелом цієї інформації, як саме була створена та чи інша історія. Так ми прагнемо допомогти вам самостійно оцінити, чому BBC News можна довіряти.

Одним з індикаторів чесності в журналістиці, якого ми дотримуємось, є викладення матеріалу в машиночитному форматі. Це означає, що наші матеріали можна знайти через пошукові системи й платформи соціальних мереж. Це допомагає краще ідентифікувати надійні джерела інформації.

НАЙКРАЩА ПРАКТИКА

BBC дотримується в роботі редакційних настанов, які ми застосовуємо до всього нашого контенту і які встановлюють стандарти для наших журналістів. Щоб краще зрозуміти, як головні принципи BBC працюють в нашій редакції, ми виклали всі відповідні розділи на цій сторінці.

Місія: Місія BBC - діяти в інтересах суспільства, задовольняти інтересам всієї нашої аудиторії, надаючи неупереджених, якісних та оригінальних матеріалів і послуг, що інформують, навчають та розважають. Повну інформацію можна знайти у Статуті BBC.

Структура, механізм фінансування і гранти: Ми незалежні від сторонніх інтересів та домовленостей, які можуть поставити під сумнів нашу редакційну чесність. Наша аудиторія повинна бути впевненою, що на наші рішення не впливають сторонні інтереси, політичний чи комерційний тиск чи будь-які особисті інтереси. Дізнатися більше про фінансування BBC News у Великій Британії та на міжнародному рівні можна у Статуті BBC про незалежність BBC.

Дата заснування: BBC засновано 18 жовтня 1922 року. Детальніше про історію BBC.

Етичні стандарти: Редакційні настанови BBC містять редакційні цінності та практики, яким, як очікує аудиторія, відповідає весь наш контент.

Інші посилання:

Пропустити подкаст і продовжити
подкаст
Що це було

Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти

Випуски

Кінець подкаст

Політика різноманітності: Дізнатися більше про зобов'язання BBC News дотримуватися різноманітності можна у Статуті BBC.

Рівні можливості для працівників: Дізнатися більше про те, як BBC News сприяє рівним можливостям працевлаштування, можна у Звіті BBC про забезпечення рівності.

Виправлення помилок: Принцип точності у викладенні інформації - одна з найважливіших редакційних настанов ВВС. Правила корегування матеріалів висвітлені у наступних розділах редакційних настанов.

Наші матеріали повинні мати надійні джерела, ґрунтуватися на вірогідних доказах, бути ретельно перевіреними та представленими чіткою, точною мовою. Ми повинні бути чесними та відвертими щодо того, чого ми не знаємо, і уникати необґрунтованих спекуляцій. Твердження, припущення, факти та інша інформація, яку не можна підтвердити, не можуть бути використані.

Ми відкрито визнаємо помилки, якщо вони трапилися, і заохочуємо культуру готовності вчитися на них.

Якщо статтю після публікації редагували, щоби виправити неточність у матеріалі, наприкінці тексту додають примітку про поправку чи виправлення з датою цієї зміни. Якщо помилка невелика і не впливає на зміст (наприклад, неправильне написання імені), виправлення буде зроблено без додаткової примітки.

За винятком контенту, який публікується тимчасово, всі матеріали, оприлюднені в інтернеті, стають частиною постійно доступного архіву і зазвичай не видалятимуться. Винятком із цього загального правила є наступні випадки: юридичні причини, ризик для особистої безпеки або серйозне порушення редакційних стандартів, яке можна усунути, лише видаливши матеріал.

Інші посилання:

Перевірка фактів: Політика перевірки точності і вірогідності інформації викладена в Редакційних настановах щодо точності.

Неназвані джерела: Політика та принципи BBC щодо використання анонімних джерел описані в Редакційних настановах.

Інші посилання:

Зворотний зв'язок: Процедура подання скарг у BBC викладена у Стандартах BBC щодо скарг.

Керівництво: Познайомтеся з керівниками відділу новин: Рада директорів BBC News.

АВТОРСТВО МАТЕРІАЛІВ

У матеріалах BBC News - як оригінальних репортажах, так і в спеціалізованих статтях - вказується ім'я автора.

Загальні новини, які зазвичай поєднують інформацію з різних джерел, зокрема з інформагентств, департаменту зі збору новин (BBC Newsgathering), теле- та радіопрограм BBC, або матеріали, підготовлені кількома співробітниками протягом дня, як правило, не містять авторства.

ВИДИ МАТЕРІАЛІВ

BBC News розрізняє фактологічний репортаж та особисту думку. Ми використовуємо машинозчитувані маркування в шести категоріях:

  • Новини - журналістика, заснована на фактах, свідком яких був сам журналіст або які журналіст безпосередньо перевірив, або повідомляє за перевіреними і надійними джерелами
  • Аналіз - матеріали, засновані насамперед на професійних знаннях автора, журналіста BBC або зовнішнього експерта, мета яких - зрозуміти складні поточні справи та тенденції
  • Запитайте аудиторію - контент, створений головним чином для отримання безпосередньої реакції аудиторії
  • Роз'яснення - контент, який чітко пояснює причини або контекст подій у новинах
  • Особиста думка - BBC News є неупередженою і не висловлює думок, але іноді ми публікуємо висловлення особистих поглядів сторонніх експертів, які обстоюють ідеї та роблять висновки на основі авторської інтерпретації фактів та даних
  • Огляд - матеріал, заснований на критичній оцінці події, художнього твору тощо, який містить думку з перших рук

ЦИТАТИ ТА ПОСИЛАННЯ

Наш контент, згідно з його тематикою і природою, повинен мати надійні джерела, ґрунтуватися на вірогідних доказах, бути ретельно перевіреним та висловленим чіткою, точною мовою. Ми прагнемо бути чесними та відкритими щодо того, чого не знаємо, і намагаємось уникати необґрунтованих спекуляцій.

Якщо у висвітленні ключового аспекту події BBC News покладається на єдине джерело, ми прагнемо, де можливо, вказувати це джерело. Ми зазвичай посилаємось на офіційні звіти, статистичні дані та інші джерела інформації, щоби дати вам можливість самим оцінити вірогідність фактів, про які ми повідомляємо.

За необхідності ми також надаємо посилання на відповідні сторонні сайти, які надають додаткову інформацію, джерело або інформований коментар.

МЕТОДОЛОГІЯ

У матеріалах, що містять заглиблення в тему, як-от складні розслідування чи проєкти з журналістики даних, ми роз'яснюємо, як ми збирали дані і які умови, припущення чи інші методологічні прийоми ми застосовували. Наприклад, якими були структура дослідження та розмір вибірки; а також якою є її репрезентативність та похибки; як збиралися дані; географічна релевантність і період часу.